שירותים מכווני החלמה,
שילוב ובריאותתכנית צרכנים נותני שירות

אחת מאבני הדרך למימוש חזון החברה וקידום העסקה מגוונת עם דגש על העסקת צרכנים נותני שירות באה לידי ביטוי בגיבוש ויצירת שותפות עם תוכנית צרכנים נותני שירות מטעם יוזמה דרך הלב.

תפיסת ההחלמה וערכיה המובילה את המדיניות המקצועית של החברה רואה את המחלה כמרכיב בחייו של מתמודד שאינה צובעת את כל מהותו. לפי גישה זו קיים רצף בין חולי ובריאות ולא דיכוטומיה והמשמעות היא שבריאות וחולי מתקיימים זה לצד זה וחשוב לאפשר לאדם למצות את יכולותיו בהתאם לרצונותיו.

השותפות נוצרה ע"ב ההנחה שישנם מתמודדים  בעלי יכולת לעבוד כאנשי צוות במערך השיקום בשל ידע ייחודי  מניסיון המספק ערך מוסף לפרקטיקה של מלאכת השיקום להתמקצעות הצוותים והשירותים עצמם. מטרת השותפות הינה למקצע את תחומי הניהול וההדרכה בארגון באמצעות מתן ידע וכלים לצוותים שיסייעו להפקת הערך הייחודי בהעסקת הצנ"שים.

הפרוייקט בעל תרומה ממשית וישירה לאנשי הצוות העוסקים בהדרכה וניהול בשירותים ולצנ"שים עצמם בהתמודדות עם סוגיות מקצועיות.

טואול - בניית אתרים