שירותים מכווני החלמה,
שילוב ובריאותמטה החברה

הגב' משולם הילה, יזמית ומנהלת כללית
משרד:  09-8332552
פקס:    1539-8332662
 ag.diur@gmail.com

הגב' לוי חלי, מנהלת מקצועית
משרד:  09-8332552
פקס:    1539-8332662

מסגרות השיקום

הוסטל קהילה תומכת -  שרותי הוסטל כוללני ומתוגבר במודל ייחודי.
הגב' ארצי לוזון ליטל, מנהלת קהילה תומכת. 
משרד: 09-8620141, 09-8333445  
פקס: 1539-8620141 
נייד: 050-9284888
kehila.ag@gmail.com


הוסטל קהילה תומכת - רעננה
הגב' לילך לטקר סעדיה, מנהלת  קהילה תומכת.

משרד: 09-7728862  
פקס:  1539-7728862
נייד: 050-9286888
hostelraanan@gmail.com 

מערך דיור מוגן קבוצתי ודיור מוגן בדירות
הגב' קרוא נועה טוכשניידר,  מנהלת שירותי הדיור המוגן.
משרד: 09-8874147  

פקס:  1539-8874147
נייד: 050-9283888
ag.diurmugan@gmail.com
2all - בניית אתרי אינטרנט