שירותים מכווני החלמה,
שילוב ובריאותמטה החברה

הגב' משולם הילה, יזמית ומנהלת כללית
משרד:  09-8332552
פקס:    09-8332662
 ag.diur@gmail.com

הגב' לוי חלי, מנהלת מקצועית
משרד:  09-8332552
פקס:    09-8332662

מסגרות השיקום

הוסטל קהילה תומכת -  שרותי הוסטל כוללני ומתוגבר במודל ייחודי.
הגב' ארצי ליטל, מנהלת קהילה תומכת. 
משרד: 09-8620141, 09-8334449  
נייד: 050-9284888
פקס: 09-8846475. 
 kehila.ag@gmail.com


הוסטל קהילה תומכת - רעננה
הגב' לילך לטקר, מנהלת  קהילה תומכת.

משרד: 09-7744621  
נייד: 050-9286888
פקס: 09-7744967.
hostelraanan@gmail.com 
מערך דיור מוגן קבוצתי ודיור מוגן בדירות
הגב' קרוא נועה,  מנהלת שירותי הדיור המוגן.
משרד: 09-8330029 
נייד: 050-9283888
פקס: 09-8629062.
ag.diurmugan@gmail.com
2all - בניית אתרי אינטרנט